Сайт общественной организации "За здоровый образ жизни" Павлов Ф.П.

Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход
Четверг, 19.07.2018, 19:26
Вы вошли какГость | Группа "Гости"Приветствую ВасГость| RSS
Меню сайта
поделиться
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Комментарий: ниже текст заявления в школу на случай, если требуют присваивать ребенку номер карты учета плательщика налогов. Цель заявления - снять требования со стороны школы, в случае если требуют в налоговой или на ребенка нужно оформлять имущество - можно использовать мотивировку в заявлении для доказывания того, что ребенок, не имеющий паспорта - не может альтернативно учитываться вообще, а от учета по номеру вправе отказаться. Суть данного заявления в том, что существует право на альтернативный учет, и ребенок также имеет такое право, но налоговый кодекс предусматривает учет только по паспорту, следовательно ребенок, не имеющий паспорта вообще не должен включаться в реестр.

Download

По ссылке файл для скачивания, полный текст ниже

Заява_відмова від отримання номеру для д

Microsoft Word документ [28.9 KB]

Скачать

                                                   


                                               Керівнику закладу освіти –

                                                       директору ЗОШ №

                                                       Адреса:

 

                                                       Заявник:

 

                                                       Адреса для відповіді:

                                           

 

                                               ЗАЯВА

          В порядку Закону України «Про звернення громадян»

 

На Ваші вимоги отримати номер облікової картки платника податків для моєї неповнолітньої дитини повідомляю наступне:

1.Чинне законодавство – стаття 70.1. Податкового кодексу України встановлює, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр). Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки. Згідно із статтею 70.5. Податкового кодексу України фізична особа - платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу. Фізична особа - платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати відповідному контролюючому органу повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.

Облік таких платників податків ведеться у окремому реєстрі.

Таким чином постановка на облік платника податків-дитини не за номером картки обліку платника податків можливий лише за умови наявності у дитини паспорту. Відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України N 3423-XII від 02.09.1993 паспорт громадянина України (далі - паспорт) видається кожному громадянинові України паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба) після досягнення 16-річного віку.

Отже за відсутності у дитини паспорту відсутня можливість альтернативного обліку у податковому реєстрі і така дитина не обліковується у реєстрі до моменту отримання нею паспорту у встановленому чиним законодавством порядку.

 

2. Згідно із статтею 25 Цивільного кодексу України здатність мати права та обовязки (цивільна правоздатність) виникає у особи із моменту її народження. Таким чином із моменту народження дитина має право відмовитись від ведення обліку у реєстрі платників податків за номером та має право обрати облік за номером та серією паспорту (це право реалізується післа досягнення дитиною 16 річного віку). Відповідно до статей 30, 34 ЦК України здатність особи самостійно набувати права та обовязки (цивільна дієздатність) виникає у особи із моменту досягнення нею повноліття (18 років), із моменту реєстрації шлюбу, народження дитини, початку трудової діяльності або початку підприємницької діяльності.

Згідно статті 242 Цивільного кодексу України до моменту набуття особою повної дієздатності – її законними представниками є батьки, які уповноважені приймати рішення стосовно питання отримання дитиною номера картки обліку платника податків або обрання альтернативної форми обліку – із того моменту, коли дитина отримає паспорт та матиме можливість згідно чинного законодавства реалізувати своє право на альтернативний облік у реєстрі платників податків.

 

3. Згідно статті 19 Конституції України ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законами України, посадові особи органів влади зобовязані діяти лише у межах повноважень та способом, що передбачені законом.

Враховуючи те, що закон не зобов`язує мене як законного представника отримувати номер карти обліку платника податків для моєї дитини і надає право альтернативного обліку за серією та номером паспорту, після того як він буде отримания моєю дитиною, – я не можу бути примушена до вчинення таких дій, а будь-який тиск на мене стосовно необхідності отримання моєю дитиною номеру карти обліку податків є втручанням у моє особисте сімейне життя та обмеженням свободи релігійних переконань.

Статтею 32 Конституції України передбачено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

4. Відповідно до статті 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно із рішенням Конституційного Суду України N 2-рп/2012, 20.01.2012р.:

- інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною;

- збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом.

 

Звертаю Вашу увагу на те, що факт обліку моєї дитини за серією та номером паспорту або за номером картки обліку платника податків – свідчить про наші релігійні переконання і є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом.

 

Тому Ви не можете примусити мене надавати Вам відповіді або відомості про те, яким чином здійснюється податковий облік моїх дітей – та не можете вимагати у мене відомостей про те, чи має моя дитина номер картки обліку платника податків.

 

4. Згідно із статтею 6 Закону України «Про захист персоанльних даних» недопускається збір даних про особу без її згоди.

Незаконний збір даних про особу тягне відповідальність згідно чинного законодавства:

Стаття 182 Кримінального кодексу України: Порушення недоторканності приватного життя:

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -

караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Відповідно до статей 6, 8 Закону України «Про захист персональних даних» особа має право:

- не надавати своєї згоди на збір та обробку своїх персональних даних;

- знати мету збору та обробки її персональних даних;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки;

- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

 

Відомості про наявність або відсутність у дитини номеру картки обліку платника податків є персональними даними.

На підставі викладеного,

 

ПОВІДОМЛЯЮ та ПРОШУ:

1. Врахувати, що я як законний представник моєї дитини – відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» - не надаю своєї згоди на обробку персональних даних про мене та мою дитину – щодо наявності або відсутності у моєї дитини номеру картки обліку платника податків, щодо способу обліку її у реєстрі плаників податків, щодо моїх релігійних переконань та підстав моєї відмови від обліку у реєстрі платників податків.

2. Повідомляю Вас про те, що факт наявності або відсутності у моєї дитини номеру картки обліку платника податків не стосується права моєї дитини на освіту та є конфіденційною інформацією про моє особисте та сімейне життя, яке охороняється статтею 32 Конституції України та є недоторканим.

3. Жодна особа не може примушувати мене всупереч моєї волі – до вчинення тих чи інших дій, якщо вони прямо не передбачені законом як мій прямий обов`язок. Чинне законодавство не передбачає мого обов`язку отримувати номер картки обліку платника податків для моєї дитини.

4. У випадку подальшого Вашого наполягання на вчинення з мого боку незаконних дій по включення моєї дитини у реєстр платника податків за номером, а не у альтернативній формі (за паспортом), за відсутності у неї паспорту (що не передбачено чинним законодавством) – прошу направити мені письмову відповідь, у якій чітко сформулювати, - що саме Ви від мене вимагаєте та вказати правову підставу – конкретну норму права, яка зобов’язує мене вчиняти такі дії.

5. Повідомляю Вас про те, що я буду вимушена звернутись до правоохоронних органів у випадку встановлення мною факту незаконного збору та обробки персональних даних щодо мене та моєї дитини та факту розголошення або передачі таких даних третім особам без моєї згоди, у тому числі даних про наявність або відсутність у моєї дитини номеру картки обліку платника податків.

 

 

Заявник:

ПІБ ___________________

 

http://u.to/ELehBA


Комментарий: заявление с требованием дать правовой обоснованный ответ - на основании какой нормы права анкетируют детей, ставя вопросы о жилищно-бытовых условиях, отношениях с родителями и т.п. В заявлении содержится отказ от предоставления сведений, составляющих личную и семейную тайну лица со ссылками на Конституцию Украины и законодательство о защите персональных данных.

1)Начальнику управління освіти

 

2)Керівнику ЗОШ № ______

                                                                                  Адреса: ______________________

 

                                                                                  Заявники: _____________________

                                                                                  Члени громадської організації ______

                                                                                  Адреса для письмової відповіді:

                                                                                  _____________________________

                                       

                                          ЗАЯВА                 

      В порядку Закону України «Про звернення громадян»

Відповідно до статті 32  Конституції України Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України


Згідно із рішенням Конституційного Суду України N 2-рп/2012, 20.01.2012р.:


- інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною;


- збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом.

 

Згідно із статтею 6 Закону України «Про захист персоанльних даних» недопускається збір даних про особу без її згоди.

Незаконний збір даних про особу тягне відповідальність згідно чинного законодавства:

Стаття 182 Кримінального кодексу України: Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -


караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -


караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.


Інформуємо Вам про те, що без погодження із нами як батьками невідомими особами здійснювалось анкетування учнів освітнього закладу із питань, що стосуються сімейного  та приватного життя та є конфіденційною інформацією, що захищається законом. Зокрема, анкети містили питання про те, чи надають дітям можливості користуватись компьютерами, про стан відносин із батьками та бабусею (дідусем) та інші питання приватного життя. Зміст анкет до відома батьків не доведено.


Також просимо надати пояснення із питання на якій правовій підставі  адміністрація ЗОШ № ______________  вимагає від батьків надання документів: паспорту, ________________________, що як ми вважаємо, не передбачено чиним законодавством і порушує наші права на захист персональних даних та конфіденційність інформації про приватне життя.


У зв`язку із викладеним,


                                                          ПРОШУ:


1.      Надати на адресу, вказану у цьому зверненні письмову відповідь, у якій зазначити яким конкретним нормативно-правовим актом передбачено надання перелічених у цьому документів -  адміністрації освітнього закладу (вказати пункт, статтю нормативного акту).

2.      Надати письмову відповідь про мету збору та обробки персональних даних про батьків – відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.      Врахувати, що ми не надаємо своєї згоди на збір та обробку персональних даних, що збираються без нашої письмової згоди, у тому числі стосовно наших дітей.

4.      Надати письмову відповідь про підстави анкетування дітей із питань сімейного та приватного життя, що охороняються законом як конфіденційна інформація.

5.      Надати копії анкет, які були роздані учням загальноосвітнього закладу та містили питання про: __________те, чи батьки надають дітям можливість користуватись компьютером, про взаємовідносини дітей із бабусею та іншими родичами, про інші питання, які стосуються приватного та сімейного життя родини.

6.      Надати відомості про осіб, які здійснили збір конфіденційної інформації у формі анкет та про місце зберігання цієї інформації.

7.      Врахувати, що ми не надаємо своєї згоди на подальше анкетування наших дітей без попереднього письмового повідомлення нас про зміст пропонованих анкет та отримання від нас письмового дозволу на збір такої інформації.

 

У випадку неотримання відповіді або її неповноти – ми будемо вимушені звернутись до правоохоронних органів та суду для притягнення винних осіб до встановленої законодавством України відповідальності.

 

Підписи заявників

 


http://u.to/RbehBA
КОМЕНТАР

до відповіді Міністерства соціальної політики щодо питання масових відвідувань сімей із метою їх перевірки

 

12.10.2012 року Міністерство соціальної політики надало відповідь, із якого витікає, що відвідування житлових приміщень громадян міністерство вважає законним лише відносно сімей, які знаходяться на обліку в якості таких, що перебувають у складних життєвих обставинах. У цьому випадку повноваження по перевірки умов проживання у сім`ях на думку міністерства ґрунтуються на статті 11 Закону України «Про соціальну роботу із сім`ями, дітьми та молоддю».

Другий випадок, коли служба у справах дітей має право перевіряти умови проживання у сім`ях, за думкою міністерства, – це надходження повідомлення про те, що дитина залишилась без батьківського піклування. У цьому випадку повноваження перевіряючих як вважає міністерство ґрунтуються на п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

Також міністерство роз’яснило, що соціальні працівники мають право перевіряти умови проживання громадян лише за їх згодою і лише у тому випадку, якщо такі громадяни звернулись за наданням їм соціальної допомоги, за дотримання права громадян відмовити у наданні згоди на збір та обробку персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних персональних даних».

Слід зазначити, що міністерство також надало однозначну відповідь про те, що недопуск соціального працівника у житлове приміщення громадянина не може бути підставою для припинення надання соціальної допомоги такому громадянину (або родині).

Отже відповіді міністерства конкретизують, що не допуск до житла перевіряючих не може бути підставою для відмови у наданні соціальної допомоги, а також те, що перевірки умов проживання батьків та дітей можливі лише щодо тих родин, які перебувають на обліку як такі, що знаходяться у складних життєвих обставинах або якщо поступило повідомлення про те, що дитина залишилась без батьківського піклування. Таким чином на думку міністерства у інших випадках повноваження щодо перевірки умов проживання родин відсутні у будь-яких органів та посадових осіб, у тому числі служб у справах дітей та соціальних працівників.

Як вбачається із відповіді миністерство визнає, що згідно положень Закону України "Про захист персональних даних" без згоди особи не можна збирати інформацію про неї.

Що стосується прав перевірки умов проживання громадян з боку соціальних працівників – то тут погодитись із міністерством не можна, тому що перевірка достовірності даних, поданих для отримання соціальної допомоги вже врегульована чинним законодавством, а саме – статтею 21 Закону України «Про державну допомогу сім`ям із дітьми», яка надає право органам, що призначають таку допомогу перевіряти достовірність виданих для отримання такої допомоги документів, а право перевіряти умови проживання дітей або родини вцілому взагалі чинним законодавством на рівні закону не передбачено. Таким чином,  соціальний працівник може мати право перевіряти достовірність поданих громадянином даних для отримання соціальної допомоги лише на підсприємствах, в установах та організаціях, що видали громадянину певні документи, а право перевіряти самого громданина (фізичну особу), його помешкання, та вимагати у нього певні відомості у соціального працівника відсутні взагалі.

Стаття 19 Конституції України передбачає, що правовий порядок в Україні грунтується на тому, щ

Контакты

Павлов Федір Петрович голова громадської організації "За здоровий спосіб життя"

fedor-petrovich@yandex.ua

Мой блог!!!

Пастор Владимир Ш.

Официальный сайт пастора Владимира Шушкевича
Мы в сети

 

Помощь воинам АТО

Помощь АТО

Помощь бесплатно

Бесплатно одежда

Бесплатно покормим
Бесплатно покормим людей в Казатине которые оказались в крайне тяжелой кризисной ситуации.

Сотрудничество

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Июль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2018 | Используются технологии uCoz